KALKULATOR CEN

Bądź elastyczny przy niskich kosztach.

Do bezpłatnej wersji podstawowej 365FarmNet możesz dodawać dodatkowe moduły. Wybór oraz okres aktywności modułów zależy od Ciebie, więc płacisz jedynie za te funkcje, które potrzebujesz.

Samodzielnie decyduj, których funkcji i jakiej wiedzy potrzebujesz.
Platforma 365FarmNet jest elastyczna i dopasowuje się do wymagań Twojego gospodarstwa. Zachęcamy do niewiążącego i bezpłatnego przetestowania naszych modułów dodatkowych przez 10 dni.

Twoja cena: 8,33 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Automatyczne dokumentowanie i optymalna orientacja dzięki ActiveDoc

Opis
Automatyczne dokumentowanie i optymalna orientacja dzięki ActiveDoc:

 • Funkcja automatycznej dokumentacji umożliwia szczegółowe kontrolowanie
  podejmowanych kroków oraz pozwala zabezpieczyć wartościowe dane
 • Rejestracja czasu pracy, przestojów i dojazdów ukazuje potencjał ekonomiczny przy pełnym wykorzystaniu maszyn
 • Identyfikacja kosztów związanych z maszynami umożliwia dokładne księgowanie kosztów dla prowadzonych operacji
 • Pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje na temat pozycji i przebywanych przez maszyny tras zapewniają optymalną orientację
 • Propozycje dokumentacji dotyczących uprawy gleby, nawożenia mineralnego i organicznego, siewu oraz ochrony roślin


Współczesne gospodarstwa rolne stają się coraz bardziej złożone, a wymogi prawne związane z ich prowadzeniem stale rosną. Informacje na temat procesów technologicznych muszą z tego względu podlegać dokładnej i niezawodnej dokumentacji. Dokumentacja tego typu stanowi ogromne wyzwanie w codziennej intensywnej pracy.

Dlatego w nacechowanych różnorodnością nowoczesnych gospodarstwach rolnych coraz ważniejsza staje się rejestracja czasu z dokładnością co do minuty oraz ewidencja i ocena danych dotyczących pozycji i przebytych przez maszyny tras. Wydajne zarządzanie gospodarstwem przy zastosowaniu niezawodnych i szczegółowych procesów dokumentacyjnych oraz inteligentnych opcji oceny stanowi czynnik decydujący dla ekonomicznej i prorozwojowej pracy oraz stałego spełniania wymogów.

Moduł ActiveDoc odpowiada dokładnie na te wyzwania. Dzięki ActiveDoc można się zorientować co do minuty w zakresie pozycji pracujących maszyn, zaprezentowanych na mapie gospodarstwa. Moduł oferuje ponadto różnorodne możliwości oceny czasu prac polowych, czasów postojów, jak i czasu, jaki zajmuje transport oraz przemieszczanie się po drogach.

Dzięki ActiveDoc, masz szybki przegląd wydajności swoich maszyn, a tym samym przejrzystości kosztów związanych z pracą maszyn na poszczególnych uprawach. Dane te są obliczane szczegółowo dla każdego obszaru, czy pola. ActiveDoc zapisuje propozycje dokumentacji dotyczących uprawy gleby, nawożenia mineralnego i organicznego, siewu i ochrony roślin. ActiveDoc dokumentuje więc pracę w sposób niemalże całkowicie zautomatyzowany w trakcie jej wykonywania. Łatwiej, dokładniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej!


Warunki testowania

 • 10 dni bezpłatnego dostępu testowego
 • Faza testowa kończy się automatycznie, bez żadnych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność podczas okresu testoweg


Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 5 EUR/miesiąc bez VAT. Można wówczas wykorzystać moduł dla 50 ha.
 • Progi cenowe wg liczby ha gospodarstwa, przykładowo przy 100 ha cena wynosi 8,33 EUR/miesiąc bez VAT (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ew. wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu


Warunki umowy

 • Minimalny okres 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa przedłuża się automatycznie na kolejny Miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu online w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ew. nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

 

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 0,83 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Planowanie ustawień rozisewaczy nawozowych Amazone z modułem "Serwis nawozowy rozsiewaczy Amazone"

Opis:
Unikaj niepotrzebnych błędów i oszczędzaj czas. Moduł „Serwis nawozowy rozsiewaczy Amazone“ zapewnia prawidłowe ustawienia dla wszystkich popularnych rozsiewaczy nawozów AMAZONE (ZA-F, ZA-X, ZA-U, ZA-M, ZA-M Ultra, ZA-V, ZG-B, ZG-B Ultra). Sprawdź jakie to przejrzyste, nieskomplikowane i dokładne.

Moduł „Serwis nawozowy rozsiewaczy Amazone“ oferuje:

 • Określenie optymalnych ustawień w zależności od: rodzaju nawozu, dawki, szerokości roboczej i prędkości jazdy.
 • W jednym zapytaniu można utworzyć zalecenia ustawień dotyczące wielu pól z różnymi dawkami nawożenia.
 • Drukowanie zalecanych ustawień i zadań z modułu „Planowanie”, które mogą być potem wykorzystane bezpośrednio na polu.
 • Automatyczne dostarczanie informacji o szerokości roboczej i prędkości jazdy, które są pobierane z Twoich danych podstawowych oraz dane o nawozach i ich ilości, które pochodzą z modułu „Planowanie”.


Wskazówka od AMAZONE:

Zwracamy uwagę, że indywidualne parametry nawozu mają duży wpływ na szerokość i ilość wysiewu. Dlatego wartości podane w tabeli wysiewu mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi.

Parametry rozsiewu nawozu zależą od:

 • różnic w właściwościach fizycznych (ciężar właściwy, granulacja, struktura powierzchni granuli itp.) również w przypadku tego samego producenta i rodzaju nawozu
 • różnych jakości nawozu, spowodowanych warunkami pogodowymi i/lub warunkami przechowywania

Nie możemy zagwarantować, że nawóz, nawet o tej samej nazwie i od tego samego producenta, będzie miał takie same parametry rozsiewu jak ten określony w tabeli nawozów. Zalecane ustawienia szerokości rozsiewu odnoszą się wyłącznie do rozkładu masy, a nie do rozkładu składników odżywczych (dotyczy to szczególnie nawozów wieloskładnikowych). Roszczenia o odszkodowanie za szkody są wykluczone.


Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

 
 
 Ceny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 0,50 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 0,83 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 5,00 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Moduł "CLAAS - Optymalizacja polowych przejazdów roboczych" pomaga w optymalnym podziale pól i wyznaczeniu możliwie najlepszych pasów przejazdów roboczych na danym polu.

Opis:
Moduł "CLAAS - Optymalizacja polowych przejazdów roboczych" umożliwia optymalne podzielenie pól i wyznaczenie najlepszych możliwych pasów przejazdów roboczych. Prowadzona dotychczas, częściowo historycznie, strategia przejazdów roboczych dla poszczególnych pól może w ten sposób zostać poddana kontroli.

Na podstawie kilku danych ramowych, jak czas pracy na polu i długość trasy przejazdów, zadania zostaną obliczone ponownie. Moduł ten ułatwi pracę oraz zoptymalizuje czas pracy i długość przejazdów roboczych.

 

Moduł "CLAAS - Optymalizacja polowych przejazdów roboczych" oferuje:

 • Możliwość opracowania optymalnych przejazdów roboczych dla każdego użytku rolnego dostępnego w 365FarmNet
 • Opracowywanie kilku pól równocześnie
 • Automatyczne proponowanie i zastosowanie wymaganych parametrów jako parametry wejściowe do obliczeń na podstawie wprowadzonych już danych referencyjnych maszyn
 • Możliwość obliczania parametrów wejściowych z danych referencyjnych maszyn
 • Przedstawianie dla każdego pojedynczego pola: wymaganego czasu pracy na przejazdy, produktywnego czasu pracy, ilości nawrotów i łącznej długości przejazdów roboczych
 • Łączny wynik przy selekcji kilku pól
 • Wyświetlanie dla każdej obliczonej linii (planowanego przejazdu) kąta i współrzędnych (linia A - B)Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Podczas fazy testowej można wypróbować moduł na 3 polach


 
Ceny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 3,00 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 5,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 31,25 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Za pośrednictwem modułu „Crop View” można szybko i łatwo ustalić różnice między roślinami znajdującymi się na polach i na tej podstawie wygenerować mapy aplikacyjne.

Opis
Za pośrednictwem modułu „Crop View” można szybko  i łatwo ustalić różnice między roślinami znajdującymi się na polach i na tej podstawie wygenerować mapy aplikacyjne. Moduł ten charakteryzuje się intuicyjną obsługą i zapewnia bardzo szybkie przetwarzanie danych satelitarnych. Aplikacja przetwarza źródłowe dane  z satelitów obserwacyjnych Ziemi w celu uzyskania bieżących informacji o stanie uprawianych roślin. Są to satelity Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki czemu rolnicy otrzymują bieżącą informację, którą mogą wykorzystać  w swojej  strategii nawożenia azotowego uprawianych roślin. Dzięki integracji z systemem 365FarmNet zdjęcia satelitarne są prezentowane bezpośrednio dla poszczególnych pól.

Moduł „Crop View” umożliwia:

 • Rozszerzenie działań rolnictwa precyzyjnego poprzez  wykorzystanie przetworzonych już aktualnych i historycznych fotografii satelitarnych.
 • Filtrowanie pól według numeru i nazwy pola, gospodarstwa, typu uprawy oraz odmiany.
 • Monitoring roślin znajdujących się na polach w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwia błyskawiczne rozpoznanie różnic w roślinności.
 • Łatwe  wyszukiwanie według daty powstania dostępnych  danych  satelitarnych dla wskazanego miejsca.
 • Generowanie map zmiennych stref w obrębie pola. W razie wystąpienia zachmurzenia nad poszczególnymi polami w pożądanym  terminie, można wybrać terminy alternatywne. W ten sposób zapewnione jest skuteczne pokrycie odpowiednich stref na mapie pola.
 • Generowanie map aplikacyjnych w standardowym formacie shape, na podstawie map zmiennych stref na polu. Wygenerowane mapy nadają się do wyeksportowania.
 • Porównanie średniego stanu  roślin w obrębie pola.
 • Regularna aktualizacja danych  satelitarnych umożliwia śledzenie wzrostu upraw, zwiększając tym samym trafność decyzji.
 • Automatyczne wykrywanie zachmurzenia.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 18,75 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50  ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 31,25 € netto / miesiąc.
 • Rozliczenie odbywa  się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z moduł.


Uwagi prawne

Udostępnienie danych
Aby można było korzystać  z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej kategorii danych.  Udostępniając dane  zgadzam się na to, że poszczególne dane  z podanych kategorii danych  zostaną  przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać  oddane do dyspozycji żądane  funkcjonalności.

 • Informacje dotyczące gospodarstwa
 • Informacje dotyczące pól
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o uprawianych odmianach


Warunki testu

 • 10-dniowy bezpłatny okres  próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym


Warunki umowy

 • Minimalny okres  użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  może zostać  wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem  z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa  się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 0,10 € netto / miesiąc przy/za 1 sztukę bydła
Szczegóły
Skrócony opis:
Synchronizacja danych dotyczących zwierząt i stada pomiędzy systemem GEA DairyPlan a 365FarmNet.

Opis:
Korzystasz w swoim gospodarstwie z systemu udojowego GEA oraz oprogramowania do zarządzania stadem DairyPlan? Obecnie masz możliwość synchronizowania określonych danych zarządzania stadem przy pomocy modułu „GEA DPconnect Basic” pomiędzy programem DairyPlan a platformą 365FarmNet. Zyskaj dostęp do danych o swoich zwierzętach z dowolnego miejsca! Informacje na temat aktywności zwierząt oraz zdarzeń reprodukcyjnych są pozyskiwane w sposób mobilny i elastyczny. Możesz śledzić wszystkie bieżące i historyczne czynności zwierząt w obu systemach: DairyPlan i DairyNet. Dodatkowo będziesz powiadamiany każdorazowo o dokonanym procesie synchronizacji. Jako użytkownik DairyPlan zarządzasz swoim stadem za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii informatycznej i jednocześnie możesz korzystać ze wszystkich zalet i funkcji oferowanych przez platformę 365FarmNet. Dodatkowo przy użyciu aplikacji 365Cattle, dostępnej dla systemów iOS i Android, możesz mobilnie zarządzać swoim stadem.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem firmy GEA w sprawie aktualizacji Twojego oprogramowania DairyPlan, aby współpracowało z platformą 365FarmNet!

Moduł „GEA DPconnect Basic” oferuje:

 • Integrację systemów oprogramowania DairyPlan i DairyNet
 • Przekazywanie podstawowych danych zwierząt z DairyPlan do modułu „Bydło”
 • Mobilne i elastyczne kierowanie stadem bydła
 • Dokumentację aktywności reprodukcyjnej za pośrednictwem aplikacji 365Cattle
 • Funkcjonalność modułu podstawowego „Bydło” dla użytkownika DairyPlan
 • Synchronizację określonych danych dotyczących stada na podstawie protokołów synchronizacyjnych i wskazówek postępowaniaCeny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 0,10 € netto / miesiąc za zwierzę (krowę/byka)
 • Progi cenowe wg ilości bydła w gospodarstwie, przykładowo przy 250 sztukach bydła cena wynosi 18,33 € netto / miesiąc
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 

Uwagi prawne:

Udostępnienie danych

By korzystać z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając dane zgadzasz się na to, że poszczególne dane zostaną przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji.

 • Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące obrotu zwierząt
 • Kalendarz
 • Dane kontroli użytkowości mlecznej
 • Dane dotyczące gospodarstwa i instalacji udojowej
 • Dane z czujników, w tym dotyczące zwierząt
 • Dane z systemu GEA „DairyPlan” przeznaczone do synchronizacji
 • Liczba osób zaangażowanych w utrzymanie stada bydła mlecznego


Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „GEA - DP Connect Basic” znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.

Funkcjonalności modułu opierają się na ocenie danych w celu uzyskania zaleceń, oszacowań i prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń. W przypadku zaleceń, szacunków i prognoz należy zawsze liczyć się ze znaczną niepewnością. W związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności za prawidłowość zaleceń, oszacowań i prognoz. Zalecenia, oszacowania i prognozy nie są określane indywidualnie dla danego producenta mleka i rolnika. Decyzje gospodarskie nie powinny być w żadnym wypadku podejmowane wyłącznie na podstawie sporządzonych w ramach modułu zaleceń, oszacowań i prognoz. Wszystkie informacje należy zawsze kontrolować i sprawdzać pod kątem ich zasadności na własną odpowiedzialność.

 

Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym


Warunki umowy

 • Minimalny czas trwania 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa przedłuża się automatycznie za każdym razem o kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa może w każdej chwili zostać wypowiedziana ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez odwołanie zamówienia modułu online poprzez sklep 365FarmNet
 • Rozliczenie odbywa się wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu ew. proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu
 • Rozliczenie następuje na podstawie wielkości użytkowej na koniec okresu rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 0,10 € netto / miesiąc przy/za 1 krowę/krowy
Szczegóły
Skrócony opis:
Moduł "GEA DPconnect Milking" synchronizuje dane udojowe oraz wskaźniki wydajności mlecznej krów i zapewnia przegląd istotnych wskaźników udojowych.

Opis
Korzystasz w swoim gospodarstwie z systemu udojowego GEA oraz oprogramowania do zarządzania stadami DairyPlan? Teraz, dzięki modułowi „GEA DPconnect Milking” masz możliwość pobrania danych udojowych i wskaźników wydajnościowych poprzez platformę 365FarmNet. Jako użytkownik DairyPlan zarządzasz swoim stadem za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii informatycznej i możesz korzystać jednocześnie ze wszystkich zalet i funkcji oferowanych przez platformę 365FarmNet. Dodatkowo przy użyciu aplikacji 365Cattle, dostępnej dla systemów iOS i Android, możesz zarządzać swoim stadem nawet będąc poza biurem. Do korzystania z modułu „GEA DPconnect Milking”, wymagany jest moduł „GEA DPconnect Basic”, który synchronizuje dane zarządzania stadem z DairyPlan.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem firmy GEA w sprawie aktualizacji Twojego oprogramowania DairyPlan, aby współpracowało z platformą 365FarmNet!

Atuty modułu „DPconnect Milking”:

 • Integrację systemów oprogramowania DairyPlan i DairyNet
 • Przesyłanie danych udojowych krów z DairyPlan do DairyNet, aby zawsze mieć mobilny dostęp do tych danych
 • Rejestrację wszystkich aktualnych i historycznych danych udojowych każdej krowy z istotnymi szczegółami oraz komunikatami alarmowymi
 • Graficzną prezentację nieprawidłowości procesu udoju, jak np. brak mleka i zakłócenia przepływu
 • Nadzorowanie większej liczby stanowisk udojowych


Ceny

 • Cena za jedną sztukę bydła wynosi 0,10 EUR/miesiąc bez VAT
 • Progi cenowe wg ilości bydła w gospodarstwie, przykładowo przy 250 sztukach bydła cena wynosi 18,33 EUR/miesiąc bez VA
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ew. wraz z innymi wybranymi modułami.


Uwagi prawne

Udostępnienie danych
By korzystać z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając wymienionych niżej dane zgadzasz się na to, że zostaną one przekazane również dostawcy modułu partnerskiego, GEA  Farm Technologies GmbH, Bönen, tak aby w module partnerskim mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji oraz aby dalej rozwijać moduł w oparciu o analizę danych.
W tym ostatnim celu dane mogą być przekazywane także spółkom zależnym GEA  Farm Technologies GmbH.Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące ruchu na temat zwierząt.

 • Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące obrotu zwierząt
 • Kalendarz
 • Dane kontroli użytkowości mlecznej
 • Dane dotyczące gospodarstwa i instalacji udojowej
 • Dane z czujników, w tym dotyczące zwierząt
 • Dane z systemu GEA  „DairyPlan” przeznaczone do synchronizacji
 • Dane dotyczące procesu udoju


Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „GEA DPconnect Milking” znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.
Funkcjonalności modułu opierają się na ocenie danych w celu uzyskania zaleceń, oszacowań i prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń. W przypadku zaleceń, szacunków i prognoz  należy zawsze liczyć się ze znaczną niepewnością. W związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności za prawidłowość zaleceń, oszacowań i prognoz. Zalecenia, oszacowania i prognozy nie są określane indywidualnie dla danego producenta mleka i rolnika. Decyzje gospodarskie nie powinny być w żadnym wypadku podejmowane wyłącznie na podstawie sporządzonych w ramach modułu zaleceń, oszacowań i prognoz. Wszystkie informacje należy zawsze kontrolować i sprawdzać pod kątem ich zasadności na własną odpowiedzialność.

Warunki testu

 • 10 dni bezpłatnego dostępu testowego
 • Faza  testowa kończy się automatycznie, bez żadnych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność podczas okresu testowego


Warunki umowy

 • Minimalny czas trwania 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa przedłuża się automatycznie za każdym razem o kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa może w każdej chwili zostać wypowiedziana ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez odwołanie zamówienia modułu online poprzez sklep 365FarmNet
 • Rozliczenie odbywa się wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu ew. proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu
 • Rozliczenie następuje na podstawie wielkości użytkowej na koniec okresu rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 3,00 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” zapewnia kontrolę nad wszystkimi użytkami rolnymi wraz z uprawianymi na nich roślinami i ich odmianami.

Opis:
Dobre planowanie upraw stanowi połowę sukcesu. Nasze oprogramowanie umożliwia wygenerowanie szybkiego przeglądu upraw. Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” zapewnia kontrolę nad wszystkimi użytkami rolnymi wraz z uprawianymi na nich roślinami i ich odmianami. W bardzo prosty sposób możesz przeprowadzać zmiany, które stają się natychmiast widoczne, gdy zmieniają się warunki upraw lub zadeklarowane wielkości całkowite zbiorów. Dzięki temu możesz szybko i sprawnie kontrolować i dopasowywać udział poszczególnych roślin w strukturze upraw oraz uwzględnić uprawy kontraktowe. Precyzyjne planowanie ułatwia osiągnięcie właściwej struktury upraw. Redukuje niezbędny czas pracy poświęcany na układanie planu oraz pomaga w wypełnianiu rosnących zobowiązań uprawowych.

Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” oferuje:

 • Śledzenie następstwa roślin
 • Wygodne planowanie upraw roślin dla różnych lat zbiorów
 • Zintegrowany wymóg praktyk zazieleniania
 • Automatyczne obliczanie zapotrzebowania na ilość materiału siewnegoWarunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

 

Ceny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 1,80 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 3,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 

Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

  iModuł Komunikacja między maszynami - ISO-XML
Twoja cena: 4,00 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Za pomocą modułu "Komunikacja między maszynami - ISO-XML" możesz generować i wczytywać zlecenia maszynowe terminali ISOBUS znajdujących się na użytkowanych maszynach i ciągnikach.

Opis:
Za pomocą modułu "Komunikacja między maszynami - ISO-XML" możesz generować  i wczytywać zlecenia maszynowe terminali ISOBUS. Wszystkie istotne dane dla planowanego zlecenia możesz zapisać w pamięci przenośnej USB lub na innej karcie pamięci. Tą drogą dane są też przenoszone do terminali posiadanych maszyn.

Moduł "Komunikacja między maszynami - ISO-XML" oferuje:

 • Łatwy eksport zleceń
 • Import zadań zarejestrowanych na maszynie, zrealizowanych częściowo lub całkowicie
 • Automatyczne porównanie zleceń zrealizowanych ze zleceniami pierwotnie zaplanowanymi
 • Możliwość dołączenia lub utworzenia nieznanych dotąd danych bazowych z importowanych zadań
 • Redukcję błędów zapisu dzięki automatycznemu importowi danych


Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Zarządzanie, dokumentowanie, planowanie i analizowanie: tutaj zarządza się wszystkimi istotnymi procesami w obrębie gospodarstwa.

 

Ceny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 2,40 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 4,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.Twoja cena: 1,00 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Częściowo zautomatyzowane zarządzanie i nadzór stanów magazynowych w module „Magazyn“.

Opis:
W module „Magazyn“ możesz jeszcze łatwiej zarządzać swoimi stanami magazynowymi. Zasoby, które zostały wprowadzone do 365FarmNet, będą automatycznie porównywane z obecnymi stanami magazynowymi. Moduł ten pozwoli oszczędzić Ci czas i wysiłek.

Moduł „Magazyn“ oferuje:

 • Zarządzanie i kontrolowanie stanów magazynowych według ilości i wartości
 • Częściowo zautomatyzowane dostawy i wydania
 • Automatyczne porównanie stanów magazynowych przy dokumentowaniu zużywanych lub dostarczanych środków i płodów rolnych
 • Księgowanie dostaw i wydań

 

Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnymCeny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 0,60 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 1,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 6,25 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Dzięki modułowi „Meteoblue Prognoza Pogody Profi“ otrzymujesz najlepsze dane pogodowe dla Twojego gospodarstwa.

Opis:
Dzięki modułowi „Meteoblue Prognoza Pogody Profi“ otrzymujesz najlepsze dane pogodowe dla Twojego gospodarstwa. Model multi oferuje zestawienie najbardziej prawdopodobnych prognoz pogody. Historyczne dane pogodowe umożliwiają porównanie temperatur i opadów z bieżącego roku z danymi pogodowymi z ostatnich 30 lat.

Moduł „Meteoblue Prognoza Pogody Profi“ oferuje:

 • Różne prognozy pogody w formie graficznej (model multi) - dzięki czemu nie musisz więcej odwiedzać innych witryn pogodowych i możesz od razu ocenić wiarygodność prognozy
 • Historyczne dane pogodowe z bieżącego roku w porównaniu do ostatnich 30 lat - dane te pozwalają na analizę rezultatów podjętych czynności w połączeniu z  bieżącymi danymi pogodowymi oraz porównanie ich z warunkami pogodowymi w poprzednich latach.
 • W przyszłości udostępnimy również takie funkcje jak: obszerne możliwości analizowania pogody (tj. porównanie pomiarów z prognozą, obserwacje itp.) i dla niektórych krajów radar opadów, widoczny bezpośrednio na mapie gospodarstwa.Warunki testowania:

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnymCeny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 3,75 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 6,25 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 8,33 € netto / miesiąc przy/za 100 ha
Szczegóły
Skrócony opis:
Planowanie i sterowanie finansowym sukcesem gospodarstwa

Opis:
Moduł posiada funkcje oprogramowania księgowego, planistycznego, symulacyjnego, doradczego i dokumentacyjnego dla gospodarstw rolnych. Służy do planowania i sterowania sukcesem finansowym gospodarstwa w zakresie produkcji zbóż i rzepaku.

Moduł „SAATBAU Profit Manager“ oferuje:

 • Określanie dochodu brutto z hektara dla każdej rośliny zbożowej wraz z uwzględnieniem kosztów, przewidywanych zbiorów i aktualnego poziomu cen
 • Zarządzanie magazynem
 • Udostępnianie cen i kursów towarów notowanych na giełdzie, o ile są dostępne
 • Dostęp do cen rynku kasowego UE
 • Podręcznik „Ryzyko cenowe” (do pobrania w pliku pdf)
 • Księgowanie sprzedaży i kontraktów zbożowych
 • Przegląd towarów jeszcze nie sprzedanych
 • Import pozycji terminowych i przyporządkowanie do rodzajów upraw
 • Oszacowanie nadwyżki bezpośredniej brutto II na hektar dla każdej uprawy z uwzględnieniem wszystkich sprzedaży, kontraktów i pozycji na rynku terminowym
 • Analizę podstawową (tygodniową) globalnego rynku zbożowego
 • Analizę techniczną (tygodniową) pszenicy, rzepaku i kukurydzy na giełdzie MATIF
 • Podsumowanie gospodarstwa – obliczenie aktualnie zaplanowanej nadwyżki bezpośredniej brutto
 • Analizę "CO-JEŻELI" (nadwyżka bezpośrednia brutto II i ryzyko) 15 wybranych strategii sprzedaży z/bez składowania (m.in. kontrakty wstępne, kontrakty premiowe, kontrakty terminowe, opcje PUT i CALL, opcje spread itd.)
 • Łatwą i przejrzystą prezentację wyników - w ten sposób możesz zobaczyć, jak zmieniają się szanse i ryzyko wraz z Twoją zaplanowaną strategią rynkowąCeny:

 • Minimalna cena za moduł wynosi 10 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 16,67 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
 
Uwagi prawne:

Udostępnienie danych
By korzystać z modułu partnera „SAATBAU Profit Manager“, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając dane zgadzasz się na to, że poszczególne dane zostaną przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji.

Moduł „SAATBAU Profit Manager“ wymaga udostępnienia partnerowi następujących danych:

 • Gospodarstwo (kraj rejestracji i kod pocztowy)
 • Informacje o polach
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o odmianach

 

 

Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „SAATBAU Profit Manager“ znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera. Jeśli przez partnera SAATBAU oddawane jest do dyspozycji oprogramowanie księgowe, planistyczne, symulacyjne, doradcze i dokumentacyjne, partner SAATBAU nie bierze odpowiedzialności za jego prawidłowość. Wszystkie przedstawione użytkownikowi informacje są szacunkami, które z reguły nie są indywidualnie dopasowane do produkcji zbóż w danym gospodarstwie. Wyraźnie zastrzega się, że przeprowadzone obliczenia i symulacje są obarczone niepewnością i nie są wiążące. Wszystkie podejmowane na ich podstawie decyzje gospodarcze powinny być przez użytkownika dokonywane z ostrożnością właściwą przedsiębiorcy i na jego własną odpowiedzialność.


Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym


Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Twoja cena: 1,00 € netto / miesiąc przy/za 1 osoby
Szczegóły
Skrócony opis:
W module „Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników“ możesz ustalać jakie prawa dostępu i uprawnienia mają mieć Twoi współpracownicy do Twojego konta 365FarmNet.

Opis:
Przydziel współpracownikom dostęp do Twojego 365FarmNet. W ten sposób uprościsz pracę i komunikację między osobami związanymi z gospodarstwem. Każdy widzi tylko tyle, ile powinien. Jeśli masz taką wolę, możesz przekazać część praw dostępu i edycji danych współpracownikom i w ten sposób odciążysz swoje biurko.

Moduł „Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników“ oferuje:

 • Przydzielanie dostępu z prawem do odczytu i / lub zapisu dla dodatkowych osób, jak np.: pracownicy sezonowi, czy praktykanci
 • Przydzielanie oraz dowolnie konfigurowane praw dostępu i uprawnień dla współpracowników
 • Wykorzystanie przydzielonego dostępu do konta 365FarmNet także w aplikacji mobilnejWarunki testu

 • Ten moduł nie jest dostępny do testowania.Ceny:

 • Cena za każdą licencję dostępową: 1,00 € netto / miesiąc za osobę (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

 
Warunki umowy:

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.


Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Uprawa roślin
Twoja cena: 0,00 €/netto / miesiąc przy/za 100 ha

Twoja cena miesięczna

Zakres dostawy Uprawa roślin : 0,00 €
Moduły: 0,00 €
Cena miesięczna:
plus krajowy podatek VAT
0,00 €