MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię serwisową: +48 22 1165896

CLAAS Crop View – Wsparcie

Monitoruj stan wegetacji roślin, stosuj dokładne nawożenie i siew

365FarmNet Moduł

CLAAS Crop View

Wykorzystując  Moduł 365FarmNet  CLAAS Crop View możesz szybko i łatwo określić rozwój roślin na Twoich polach i wygenerować na ich podstawie mapy aplikacyjne W ten sposób otrzymasz wsparcie przy podejmowaniu optymalnych decyzji obrębie poszczególnych pól.

CLAAS Crop View przetwarza z bardzo dużą prędkością, dane satelitarne udostępniane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Dane są regularnie, kilka razy w tygodniu aktualizowane. Obsługa modułu jest intuicyjna i optymalnie zintegrowana z systemem 365FarmNet.

Nowość!

tworzenie map potencjalnego plonowania

tworzenie map aplikacyjnych dla materiału siewnego

zobrazowania graficzne pól z funkcją filtrowania

zoptymalizowane rozpoznawanie zachmurzenia

czytelniejsza forma prezentacji

CLAAS Crop View Funkcje

Funkcjonalnym

 • Pierwszy krok do rolnictwa precyzyjnego - łatwo i intuicyjnie
 • Tworzenie map potencjalnego plonowania (mapy średniej masy biologicznej)
 • Zobrazowania graficzne pól z funkcją filtrowania np. wg nr pola, rodzaju uprawy itp.
 • Łatwe rozpoznawanie różnic stanu wegetacji roślin w obrębie jednego pola
 • Tworzenie i eksport mapy aplikacyjnej dla materiału siewnego i nawozu (ISO XML lub SHP)
 • Automatyczne rozpoznawanie zachmurzenia i łatwy wybór alternatywnej daty
 • Tworzenie rankingów pól z jednakową uprawą np. w celu określenia kolejności zbioru
 • Wysoka niezawodność podejmowanych decyzji dzięki regularnym aktualizacjom danych satelitarnych
 • Proste wyszukiwanie optycznych danych satelitarnych – globalnie wykorzystywanych

FAQ

Odpowiedzi na twoje pytania

Ogólne

Co to jest CLAAS Crop View i jak jest stosowany?

Wykorzystując  Moduł 365FarmNet  CLAAS Crop View możesz szybko i łatwo określić rozwój roślin na Twoich polach i wygenerować na ich podstawie mapy aplikacyjne. W ten sposób otrzymasz wsparcie przy podejmowaniu optymalnych decyzji w obrębie poszczególnych pól.

CLAAS Crop View przetwarza z bardzo dużą prędkością, dane satelitarne udostępniane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Dane są regularnie, kilka razy w tygodniu aktualizowane. Obsługa modułu jest intuicyjna i optymalnie zintegrowana z systemem 365FarmNet.

Jakie zalety oferuje Moduł CLAAS Crop View?

Od tej pory stan roślin i ich rozwój nie trzeba szacować z samochodu, z ciągnika lub stojąc bezpośrednio na polu. CLAAS Crop View udostępnia dane (aktualne i historyczne) o stanie wegetacji roślin, na wszystkich polach, z perspektywy satelitarnej. Te dostarczone, wartościowe dane można wykorzystać do dalszych działań w obrębie poszczególnych pól np. w formie map aplikacyjnych wysiewu i nawożenia, które mogą zostać wysłane do terminala jako zlecenie.

Do jakich pól można zastosować CLAAS Crop View?

CLAAS Crop View może być stosowanany na wszystkich gruntach rolnych, a także na obszarach  leśnych, strefach chronionych i innych.

Ile kosztuje Moduł? Czy muszę wykupić abonament?

Jak każdy moduł w 365FarmNet, moduł CLAAS Crop View można zamówić i anulować w dowolnym momencie. Podobnie jak w przypadku innych modułów, cena zależy od ilości hektarów w gospodarstwie. Ponieważ CLAAS Crop View od początku wegetacji roślin dostarcza nam istotnych informacji wpływających na dalsze decyzje, warto zarezerwować moduł właśnie w tym okresie.

Jestem nowy w 365FarmNet. Jakie dane należy wcześniej zgromadzić w Programie 365FarmNet?

Moduł CLAAS Crop View dostarcza zalecenia specyficzne dla danego gospodarstwa. W tym celu wymagane są informacje o gospodarstwie. Należy zaimportować w Zarządzanie→ Pola swoje pola. Następnie należy podać informacje o rodzaju upraw na polach (grunty orne lub użytki zielone). W zakładce Zarządzanie →Nawóz należy dodatkowo aktywować nawozy lub dodać własne nawozy.

Które z moich danych z Programu 365FarmNet są wymagane?

Aby móc korzystać z Modułu partnerskiego, wymienione poniżej kategorie danych są przesyłane do partnera (CLAAS). W ten sposób Partner może udostępnić pożądane funkcje w module:

 • Informacje o gospodarstwie
 • Informacje na temat pól
 • Informacje na temat uprawianych roślin
 • Informacje o odmianach roślin

Które przeglądarki są obsługiwane?

Aby w pełni wykorzystać widok CLAAS Crop View, najlepiej skorzystać z aktualnej wersji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Internet Explorer i Safari nie są obecnie obsługiwane.

Pytania dotyczące aplikacji

Jak działa CLAAS Crop View?

Zrzut ekranu 01
Zrzut ekranu 02

Zrzut ekranu 01
Aby móc pracować z CLAAS Crop View, najpierw należy pobrać go na swoje konto 365FarmNet. Następnie Moduł znajdzie się w zakładce Planowanie (pozycja 1). Granice pola są teraz wyświetlane na mapie. Lista po lewej stronie zawiera najważniejsze informacje dotyczące  pól. Załadowanie wszystkich pól może potrwać kilka sekund.

Aby wyświetlić wybrane pola, można użyć funkcji filtrowania według numeru działki, nazwy lub uprawy (pozycja 2). Aby to zrobić, należy kliknąć symbol filtra obok nazwy w odpowiedniej kolumnie. Można również filtrować swoje pola graficznie, klikając ikonę wyboru grafiki (pozycja 3). Następnie przeciągnąć prostokąt wokół żądanych pól. Można dodawać lub usuwać pojedyńcze pola, klikając pole i jednocześnie przytrzymując klawisz Shift.

Zrzut ekranu 02
Aby przełączać się między różnymi mapami tła, należy wybrać asystenta map pod pozycją 1 i wybrać pomiędzy Mapą drogi, Mapą satelitarną lub Brakiem mapy.

Kalendarz (pozycja 2) zawiera informacje dostępnych danych satelitarnych dla danego wyświetlanego regionu (od 2015 r.). Po wybraniu podświetlonej daty, wyświetli się odpowiednie zdjęcie satelitarne. W tym celu należy wybrać mapę tła Mapa satelitarna. Daty z ikoną słońca oznaczają z dużym prawdopodobieństwem bezchmurne dni, kiedy widok roślin będzie idealny. Obrazy oznaczone chmurą określają z dużym prawdopodobieństwem wystąpienie zachmurzenia.

Wybrana data pojawi się teraz w oknie kalendarza. Wykorzystaj wyszukiwanie lokalizacji (pozycja 3), aby szybko przejść do innych lokalizacji.

W jaki sposób mogę stworzyć Mapę stanu wegetacji roślin dla moich pól?

Zrzut ekranu 01

Zrzut ekranu 01
Jeśli chcesz wyświetlić mapę stanu wegetacji roślin, kliknij Wegetacja (pozycja 1). Teraz możesz od razu zobaczyć, ile roślinności (na podstawie indeksu roślinności) znajduje się na polu w wybranym terminie.

Mapa wegetacji roślin jest szczególnie przydatna w fazie wegetacji zbóż lub użytków zielonych, w celu wczesnego rozpoznania braków i obserwowania rozwoju uprawy.

Pola pokryte chmurami są wyświetlane w kolorze czarnym. Wybierz inną datę w kalendarzu (pozycja 2) lub dostosuj automatyczne rozpoznawanie chmur, klikając pole i dezaktywuj rozpoznawanie chmur dla wybranego pola. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy pole było przez pomyłkę wyświetlane jako pokryte chmurami.

Jak utworzyć Mapę potencjalnego plonowania dla moich pól?

Zrzut ekranu 01
Zrzut ekranu 02
Zrzut ekranu 03

Zrzut ekranu 01
Mapa potencjalnego plonowania opiera się na obliczeniach danych satelitarnych z kilku lat dla średniej mapy. Wskazuje na stabilne, względne różnice masy biologicznej. W ten sposób można znaleźć wzory, które mogą nie być widoczne na pojedynczym obrazie.

Na tej mapie wpływ warunków pogodowych i rodzajów upraw jest zminimalizowany do wyniku. Mapa potencjalnego plonowania często bardzo dobrze koreluje z mapami plonów i mapami glebowymi. Z tego powodu stanowi ona podstawę do nawożenia, siewu, wydajności regulatorów wzrostu, planowania próbek gleby − jak również dla CLAAS Crop Sensor.
Jeśli chcesz utworzyć lub wczytać mapę potencjalnego plonowania, kliknij Mapa potencjalnego plonowania (pozycja 1). W masce wprowadzania danych (pozycja 2) należy wybrać lata i okres w roku, w którym mają być wyszukiwane odpowiednie zdjęcia satelitarne. Korelacja między plonem a wskaźnikiem wegetacji jest często najwyższa w ciągu ośmiu tygodniach przed okresem zbioru. Dlatego wstępnie wybrano domyślny okres między 1 maja a 10 lipca. Okres można zmienić ręcznie.
Mapie należy nadać nazwę, a następnie kliknąć na Start, aby CLAAS Crop View mógł utworzyć mapę potencjalnego plonowania. W zależności od ilości i wielkości pola wyświetlenie mapy może potrwać kilka sekund.

Jeśli to konieczne, wstępnie filtruj pola, aby utworzyć mapę potencjalnego plonowania dla wybranych pól i poprawić wydajność (pozycja 3).

Zrzut ekranu 02
Zobaczysz teraz mapę potencjalnego plonowania z pięcioma strefami. Kliknij Zapisz, aby zapisać mapę potencjalnego plonowania (pozycja 1).

Zrzut ekranu 03
Użyte obrazy można dostosować ręcznie dla dowolnego pola. Aby to zrobić, kliknij odpowiednie pole. Następnie otworzy się lista używanych i dostępnych pojedynczych obrazów oraz powstałych z nich map aplikacyjnych wegetacji roślin. Zaznaczając lub odznaczając, możesz dodać pojedyncze obrazy do map potencjalnego plonowania lub usunąć je (pozycja 1).

Aby lepiej ocenić, czy na obraz wpływają chmury lub cienie chmur, można włączyć lub wyłączyć mapy strefowe roślinności dla dowolnego obrazu (pozycja 2). Obrazy pokryte chmurami powyżej zdefiniowanej wartości granicznej nie są wyświetlane na liście podglądu. Wartość graniczną można ustawić za pomocą suwaka (pozycja 3).

Jak utworzyć Mapę aplikacyjną dla moich pól?

Zrzut ekranu 01
Zrzut ekranu 02
Zrzut ekranu 03
Zrzut ekranu 04

Zrzut ekranu 01
Aby utworzyć mapę aplikacyjną, kliknij Mapa aplikacyjna (pozycja 1). W polu wyboru pojawi się menu rozpoznawania mapy aplikacyjnej. Najpierw wybierz, czy jako podstawę chcesz użyć mapę wegetacji roślin z określoną datą czy jednej z zapisanych map potencjalnych (pozycja 2). Następnie zdecyduj, czy chcesz utworzyć mapę aplikacyjną siewu lub nawożenia (pozycja 3).

Zrzut ekranu 02
Wybierz  środek (pozycja 1), a w pozycji  2 zdecyduj, czy chcesz utworzyć mapę aplikacyjną w trybie automatycznym czy ręcznym. Jeśli wybierzesz tryb automatyczny, możesz wybrać między jakością a wyrównaniem nawożenia w pozycji 3. W przypadku nawożenia wysokiej jakości, strefy z dużą ilością roślin są zaopatrywane w więcej nawozu. Przy nawożeniu wyrównawczym strefy o słabej wegetacji otrzymują więcej nawozu.

Następnie wprowadź średnią ilość wybranego nawozu do zastosowania (pozycja 4). Jeśli chcesz wpłynąć na zakres stosowanej ilości, możesz określić maksymalne dopuszczalne odchylenie od średniej wartości w polu +/- (pozycja 5).

W pozycji 6 można dodatkowo wybrać, w jaki sposób ma być obliczana dawka nawozu. Tutaj można wybrać między produktem (np. w kg produktu) a poszczególnymi składnikami wybranego nawozu (np. kg N). Jeśli chcesz rozłożyć określoną bezwzględną ilość wybranego nawozu lub materiału siewnego, możesz wprowadzić tę ilość w pozycji 7.

Po wprowadzeniu danych kliknij Oblicz w pozycji 8 i pojawi się mapa aplikacyjna (w odcieniach koloru niebieskiego).

Zrzut ekranu 03
Po podaniu wszystkich wymaganych informacji i kliknięciu Oblicz (pozycja 1) pojawi się mapa aplikacyjna. Legenda (pozycja 2) pokazuje zastosowane ilości wybranego materiału siewnego lub nawozu na polach.
W funkcji eksportu (pozycja 3) można wybrać format *SHP (plik Shapefile) i *ISO XML. Format *SHP można wybrać, jeśli chcesz przetwarzać mapę dalej na komputerze lub jeśli terminal nie obsługuje standardu ISO-XML. Należy pamiętać, że wiele terminali może eksportować tylko jedno pole na mapę w formacie pliku Shapefile.
Dlatego przy wyborze więcej niż jednego pola należy użyć formatu ISO-XML. Teraz wybierz format i kliknij odpowiedni przycisk. Utworzenie pliku może zająć kilka sekund, a postęp jest widoczny na  obracającym się małym trybiku. Następnie możesz znaleźć swoje zlecenie ponownie w zakładce Dokument → Planowane zlecenie.

Zrzut ekranu 04
Jeśli wybierzesz tryb ręczny w pozycji 1, możesz przypisać dowolną wartość do każdej strefy (pozycja 2). Możesz pokazać lub ukryć wygenerowaną mapę aplikacyjną naciskając przycisk pod pozycją 3.

Za pomocą jakiego modułu muszę wysłać zlecenie do terminala?

Aby wysłać zlecenie przez ISO XML z konta 365FarmNet do terminala potrzebny będzie Moduł  ISO XML.

Jak wyeksportować mapę aplikacyjną do mojego terminala?

Zrzut ekranu 01
Zrzut ekranu 02
Zrzut ekranu 03
Zrzut ekranu 04
Zrzut ekranu 05
Zrzut ekranu 06

Zrzut ekranu 01
Zlecenie wysłane za pomocą ISO XML znajdziesz w zakładce Dokumentacja → Zaplanowane czynności. Mały niebieski kwadrat (w kółku) pokazuje, że zlecenie zostało utworzone za pomocą mapy aplikacyjnej.

Zrzut ekranu 02
Teraz zaznacz wszystkie zlecenia, które chcesz wysłać jako zlecenie ISO XML. Następnie kliknij Wyślij.

Zrzut ekranu 03 & 04
Otworzy się okno eksportu, w którym można zaznaczyć różne zlecenia, a następnie je wyeksportować. Zostanie otwarte kolejne okno pobierania i mapa aplikacyjna może zostać zapisana na komputerze jako plik *zip.

Zrzut ekranu 05 & 06
Jeśli wybierzesz format *SHP (plik shapefile), otrzymasz mapę aplikacyjną bezpośrednio w formacie shape do pobrania. Plik ten ma również format pliku *zip i może zostać rozpakowany. Po zapisaniu informacji można je przesłać do terminala za pomocą pamięci USB.

Co muszę wziąć pod uwagę podczas porównywania pól?

Zrzut ekranu 01

Zrzut ekranu 01
Pola są porównywane między sobą na podstawie ich średnich indeksów wegetacji. Należy pamiętać, że porównanie ma sens tylko wtedy, gdy rośliny są tej samej odmiany (tutaj: pszenżyto ozime jako główny plon). System tworzy dla Ciebie listę rankingową. W ten sposób uzyskuje się przegląd upraw o szczególnie wysokim lub niskim stanie wegetacji roślin w obrębie tej samej uprawy.

Dlaczego…?

Dlaczego zdjęcia satelitarne wydają się niewyraźne?

CLAAS Crop View wykorzystuje swobodnie dostępne dane z satelitów Sentinel-2 Unii Europejskiej. Obrazy z tych satelitów mają rozdzielczość przestrzenną (rozmiar piksela) 10 x 10 m i dlatego są wystarczająco dokładne dla wielu zastosowań rolniczych. W porównaniu z obrazami satelitarnymi w Goolge Maps / Earth lub Bing Maps, na pierwszy rzut oka wydają się one nieostre.

Duża siła satelitów Sentinel-2 polega na ich znacznie wyższej rozdzielczości czasowej i spektralnej, co czyni je idealnym narzędziem do ciągłej obserwacji obszarów rolniczych.

POMOC TECHNICZNA

Odpowiedzi na wasze pytania

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 pod numerem telefonu: 00800 365 365 36.

Lub napisz nam wiadomość e-mail na adres: support noreply@spam.no 365FarmNet.pl.

Strona CLAAS Crop View

Więcej informacji na temat CLAAS Crop View

 • Twoje korzyści z używania CLAAS Crop View
 • Przegląd funkcji CLAAS Crop View
 • Opinie klientów

Odpowiedzi na te pytania i inne ważne informacje na temat CLAAS Crop View można znaleźć w naszej witrynie pomocy technicznej CLAAS Crop View.

CLAAS CLAAS strona widoku upraw