Connect

Connect: 365FarmNet opracowuje innowacyjny system łączący rolników i przedsiębiorstwa

  • Connect udostępnia techniczne rozwiązania wspomagające wymianę danych między maszynami, usługodawcami rolnymi i czujnikami w obrębie jednej platformy

  • Partnerzy mogą teraz w łatwy sposób oferować swoje usługi i systemy bezpośrednio w 365FarmNet

  • Rolnicy mogą zarządzać wszystkimi aplikacjami z poziomu jednej platformy

Od samego początku istnienia firmy 365FarmNet jej celem było udostępnienie wszystkim rolnikom – niezależnie od rozmiaru czy rodzaju gospodarstwa, lub od producentów – cyfrowego narzędzia do zarządzania całym gospodarstwem. Aby być w stanie spełnić wszystkie wymagania rolników, musimy potrafić zintegrować wszystkich partnerów w platformie 365FarmNet w nieskomplikowany sposób. Globalna, obejmująca całe gospodarstwo sieć wymaga innowacyjnego, technologicznego rozwiązania, które nie powinno obciążać rolników.
Dlatego też firma 365FarmNet stworzyła Connect. Connect to inteligentny system transferu danych i sieć, który udostępnia rolnikom funkcje i usługi przedsiębiorstw rolnych na platformie 365FarmNet. Platforma 365FarmNet umożliwia firmom rolniczym oferować swoje usługi i pozwala rolnikom dobierać funkcje według ich potrzeb. Zaletą 365FarmNet dla przedsiębiorstw jest to, że mogą oni dotrzeć do wielu rolników aktywnych w Internecie. Rolnicy czerpią korzyści z bogatej oferty funkcji w jednym systemie. Dane o gospodarstwie muszą być wprowadzone tylko raz, a rolnicy płacą tylko za te funkcje, których rzeczywiście potrzebują do zarządzania swoim gospodarstwem.

Connect oferuje rozwiązania do tworzenia sieci przesyłania danych i funkcje na trzy różne sposoby: Maszyny Connect (np. ISO-XML, ADAPT), cyfrowe usługi Connect (Open API) i czujniki Connect (IoT – platforma Internet of Things). Maszyny Connect łączą producentów maszyn i urządzenia rolnicze, terminale i urządzenia mające zastosowanie przy hodowli bydła, np. roboty udojowe. Cyfrowe usługi Connect integrują firmy, które oferują usługi cyfrowe i rolne z dziedzin takich jak pogoda, rolnictwo precyzyjne, dane satelitarne, usługi geolokalizacyjne, usługi dot. nawożenia i rachunkowość. Platforma IoT firmy 365FarmNet w inteligentny sposób łączy producentów czujników.

Integracja partnerów za pomocą Connect nie sprawia żadnego problemu: przedsiębiorstwa mogą stosować swoje interfejsy użytkownika (UI) na platformie 365FarmNet i jako partnerzy za zgodą rolnika wykorzystywać specyficzne dane dotyczące gospodarstw do realizacji swoich usług. Dobrym przykładem takiej integracji partnerskiej jest nowy moduł Crop View firmy CLAAS. W momencie, gdy rolnik zakupi moduł Crop View, otrzymuje on dzięki sieci wymiany danych zdjęcia satelitarne swojego gospodarstwa. Ponadto aplikacja wyświetla szczegółowe mapy biomas z wyróżnieniem poszczególnych upraw i kart zastosowań na podstawie stworzonego przez rolnika planu upraw na platformie 365FarmNet. W przypadku aplikacji partnerskich połączone zostaną tylko te parametry, które są istotne dla danego modułu. Transfer danych odbywa się zawsze za uprzednią zgodą użytkownika 365FarmNet.
Podczas targów Agritechnica w dniach od 12 do 18 listopada 2018 r. w Hanowerze na stoisku firmy 365FarmNet codziennie o godzinie 14 odbywać się będzie prezentacja modułu Connect. Zainteresowanych przedstawicieli firm i dziennikarzy serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w ww. terminach na naszym stoisku. Więcej informacji o technicznych szczegółach modułu Connect znajdziesz tutaj: https://developer.365farmnet.com/

Więcej informacji o 365FarmNet znajdziesz tutaj: www.365farmnet.com
Liczba znaków: 3522 ze spacjami