Mapa plonów

Poznaj lepiej swoje pola. Za pomocą kilku kliknięć uzyskaj łatwy dostęp do mapowania plonów.

Żniwa przebiegają pełną parą. Jak dotąd wysokość plonów różniła się znacznie w zależności od regionu. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV) jęczmień ozimy w Niemczech osiągnął średnią wydajność 7,1 t / ha. Ilość plonów znajduje się zatem nieco poniżej wartości z okresu od 2013 r. do 2017 r. W tym okresie zebrano średnio 7,35 t / ha jęczmienia ozimego.

W przypadku pszenicy ozimej oczekiwany plon wynosić będzie średnio 6 t / ha. Tutaj wydajność jest nawet o 25% niższa od średniej: w okresie od 2013 r. do 2017 r. w Niemczech zebrano średnio 8 t / ha pszenicy ozimej.

Mapa plonów

Chociaż niskie opady w tym roku przyczyniły się do ​​stosunkowo niskich plonów, warunki zbioru były optymalne. Rośliny wytrzymały panującą podczas ostatnich tygodni pogodę i dodatkowe suszenie ziaren w większości przypadków nie było konieczne.

Podczas żniw można zebrać wiele informacji, które częściowo mogą mieć znaczenie dla następnego roku zbiorów. Czujniki umożliwiają monitorowania takich wartości jak ilość plonów i wilgotność ziarna. Wszystkie wartości mierzone z jedno- lub dwusekundową częstotliwością sparowane zostają z dokładnymi i skorygowanymi sygnałami GPS. Dzięki temu uzyskane zostają współrzędne geograficzne, które razem tworzą dokładną mapę plonów.

Mapa plonów dostarcza informacji o właściwościach i potencjale pola. Służy również monitorowaniu i pokazuje, w jakim stopniu dotychczas podjęte działania – takie jak nawożenie – okazały się skuteczne. Uzyskane informacje mogą zostać importowane za pomocą CLAAS TELEMATICS do konta 365FarmNet, a następnie przetworzone i zwizualizowane.