Stres cieplny u krów

36 °C, a będzie jeszcze goręcej - nie dopuść do stresu cieplnego u krów.

Pierwsza fala upałów już minęła, ale to w zasadzie dopiero początek lata. Związane z nim wysokie temperatury oznaczają dla krów ogromny stres. Ich skóra oddaje na zewnątrz jedynie część ciepła, także wstawanie czy ziajanie pozwala tylko w znikomym stopniu schłodzić organizm. Co więcej: Ruch powoduje u krowy osłabienie przeżuwania, a to z kolei sprawia, że zwięrzę przyjmuje mniej pożywienia. Jednocześnie traci znaczne ilości śliny, która jest jednocześnie substancją buforującą odczyn żwacza. Podczas pocenia z organizmu wydalane są również minerały.

Jednym z pierwszych skutków upałów jest pogorszenie się jakości mleka, spadek mleczności a także wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku (patrz rysunek). Skutki średnio- i długoterminowe obejmują między innymi podkliniczną kwasicę, przemieszczenie trawieńca i przedwczesne porody, jak również trudności z ponownym skutecznym pokryciem.

Aby zapobiec stresowi cieplnemu, zalecamy wdrożenie poniższych wskazówek.

Milk Statistics

A oto kilka wskazówek:

  • Umieść termometr i higrometr w miejscu, w którym przebywają krowy
  • Sprawdź odpowiednio wcześnie sprawność wentylatorów i włączaj je
  • Przepędzaj stado jak najwcześniej rano lub późnym wieczorem
  • Unikaj niepotrzebnego niepokoju
  • Zadbaj o odpowiednie zaopatrzenie w wodę: niezbędną liczbę czystych poideł o wystarczającym przepływie (> 30 l/min w przypadku poidła korytowego)
  • Podsuwaj paszę częściej niż zwykle i w razie potrzeby podawaj ją kilkakrotnie w ciągu dnia
  • Zwiększ wartość energetyczną dawki żywieniowej
  • Zapewnij stabilność paszy