Yara nowym partnerem 365FarmNet

Moduł Yara Plan będzie dostępny na platformie 365FarmNet od grudnia 2017 r.

  • 365FarmNet pozyskuje eksperta ds. nawożenia w celu usprawnienia planowania nawożenia i sporządzania bilansów

  • Rolnicy mogą korzystać z Yara Plan bezpośrednio ze swojego konta 365FarmNet

  • Spełnienie obowiązków prowadzenia dokumentacji CC-zgodnej wynikających z nowych przepisów dot. nawożenia jest teraz łatwe i wygodne

  • Dane wystarczy wprowadzić tylko raz – planowanie nawożenia za pomocą jednego kliknięcia


365FarmNet i Yara ogłoszą swoją współpracę na targach Agritechnica 2017. Od grudnia 2017 r. rolnicy w Niemczech mogą zrealizować plan nawożenia w 365FarmNet przy użyciu Yara Plan, w 2018 r. przewidziane jest rozszerzenie dostępności funkcji na inne kraje. Współpraca ta jest ważnym komponentem uzupełniającym kompleksowy system do cyfrowego zarządzania gospodarstwem dla wszystkich rolników – niezależnie od rodzaju i wielkości gospodarstwa.
Dzięki Yara Plan tworzenie planu nawożenia na platformie 365FarmNet jest łatwe i wygodne. Ponadto jest ono osadzone dla całego systemu zarządzania gospodarstwem. Rolnicy oszczędzają czas i mają pewność, że wymagania dot. CC-wzajemnej zgodności wynikające z nowych przepisów dot. nawożenia zostaną spełnione.

Dodatek Yara Plan został ostatnio zaktualizowany i jest teraz dostępny na platformie internetowej MyYara.de. Obejmuje on również bilans składników pokarmowych. Bilans materiałowy zostanie uzupełniony do grudnia 2017 r. Od początku grudnia 2017 r. Yara Plan zostanie zintegrowany jako moduł do planowania nawożenia w platformie 365FarmNet. Dzięki niemu rolnicy będą mogli obliczyć maksymalne zapotrzebowania nawozowe z użyciem azotu zgodnie z przepisami o nawożeniu oraz zapotrzebowania nawozowe pod względem takich składników odżywczych jak fosfor, potas, magnez i wapń. Yara Plan uwzględnia także wymagania oficjalnych doradców na poziomie regionalnym.
W 365FarmNet wystarczy wprowadzić podstawowe dane o gospodarstwie, takie jak pola, planowanie upraw, nawozy i środki ochrony roślin, pracownicy, maszyny itp., tylko raz. Pozwala to pominąć czasochłonne wielokrotne wprowadzanie danych i ich kontrolę. Po aktywacji modułu Yara Plan użytkownicy 365FarmNet mogą wymieniać ważne dane (pola, uprawy, gospodarstwo) z platformą internetową MyYara. Dzięki synchronizacji wszelkie naniesione zmiany w 365FarmNet, np. przy planowaniu płodozmianu, są od razu widoczne w Yara Plan.

Więcej informacji o 365FarmNet znajdziesz tutaj: www.365farmnet.com
Więcej informacji o Yara Plan znajdziesz tutaj: http://www.yaraplan.de/
Liczba znaków: 2573 ze spacjami