Zarządzanie użytkami zielonymi

Jakość pasz objętościowych - klucz do sukcesu

Dzięki rozpoznaniu i poprawie braków w użytkach zielonych, można zwiększyć ilość i jakości paszy objętościowej. Na przykład, ryzyko wystąpienia zachorowań krów spowodowanych wysokim udziałem piasku w kiszonce z zielonek może być zminimalizowane. Dobra jakościowo kiszonka z traw gwarantowana jest wtedy, gdy do kiszonki dostaje się jak najmniej zanieczyszczeń.

Przy kolejnych zbiorach trawy ważne jest także, aby chronić darń i zmniejszyć zbędne zagęszczanie gleby, unikając niepotrzebnych przejazdów. Istotnym aspektem jest też pozyskanie informacji o przebiegu zbiorów oraz o plonach z poszczególnych użytków zielonych lub pól.

Dlatego 365FarmNet oferuje kilka modułów wspomagających zarządzanie użytkami zielonymi, które można dobrać według własnych potrzeb.

Moduły 365FarmNet
(dobierane indywidualnie):

Moduły 365FarmNet

CLAAS Crop View


Moduł CLAAS Crop View ułatwia monitorowanie rozwoju roślinności na użytkach zielonych. Dane satelitarne, które są aktualizowane kilka razy w tygodniu, pokazują różnice w obrębie pola i pomiędzy polami.

Za pomocą porównania pól, można na przykład zaobserwować różnice między polami pod względem średniego współczynnika biomasy. Ułatwia to ustalenie prawidłowej kolejności zbioru.

Ponadto, na podstawie mapy roślinności można w prosty sposób wyróżnić słabe strefy w obrębie pola.

Z tych aktualnych lub historycznych danych można tworzyć mapy aplikacyjne dla zabiegów nawożenia i/lub mapy zmiennej ilości wysiewu materiału siewnego dla określonych obszarów.

Moduły 365FarmNet

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Pola o idealnym kształcie np. prostokąta są niestety rzadkością.

Złożona geometria i wiele narożników oraz kątów są za to bardzo powszechne. Ponadto na polach często występują powierzchnie, które trzeba omijać, takie jak drzewa, remizy, zastoiska wody, słupy itp. W oparciu o kształt pola można optymalnie tworzyć trasy przejazdów polowych za pomocą nowego modułu 365FarmNet jakim jest LACOS: Planowanie przejazdów polowych. Przy planowaniu śladów przejazdu, pod uwagę brane są również te obszary, które są wyłączone z uprawy (np. zadrzewienia).

Dzięki odpowiedniemu planowaniu przejazdów polowych można uniknąć niepotrzebnych przejazdów i zmniejszyć zbędne zagęszczanie gleby. Można również zaoszczędzić czas pracy i zużycie paliwa. Zacznij oszczędzać już teraz dzięki odpowiedniemu planowaniu przejazdów polowych z modułem LACOS!

Moduły 365FarmNet

System 365Active


W czasie zbiorów system 365Active pomaga w przejrzystym, spójnym i automatycznym dokumentowaniu. Parametry techniczne przyczep objętościowych są zapisane na koncie 365FarmNet.

Podczas zbiorów, system 365Active może być używany do rejestrowania ilości cykli transportowych pomiędzy polem a silosem.

Dzięki temu można otrzymać informacje na temat wielkości zbiorów oraz plonów na hektar. Następnie, w programie, wyświetlane są automatycznie generowane propozycje dokumentacji i oceny zbiorów. Dane te można w każdej chwili znaleźć na swoim koncie 365FarmNet.