365FarmNet rozszerza i ulepsza funkcję dokumentacji danych

Praca na roli i dokumentacja – teraz jednocześnie

  • Cyfrowa dokumentacja jest teraz jeszcze łatwiejsza, szybsza i bardziej bezpieczna

  • Nawożenie, ochrona roślin, zbiory, wysiew: Możliwość zapisu i kontroli złożonych danych w 365FarmNet jako propozycji księgowań

  • Możliwość centralnego zapisu różnych formatów danych

  • Nieskomplikowany wykaz wszystkich działań podczas CC-kontroli zgodności


Rolnicy mają nieregularne czasy pracy, są zależni od warunków pogodowych i okresów wegetacji. Wiele działań odbywa się zatem jednocześnie bądź następują bezpośrednio po sobie, na różnych polach, z użyciem różnych maszyn i środków, częściowo są też realizowane przez pracowników. Każdy rok zbiorów jest inny i nie podlega normalizacji. Jednocześnie rolnicy muszą spełnić wysokie wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej narzuca na rolników rygorystyczny obowiązek prowadzenia dokumentacji – Zasada Współzależności (cross compliance, CC). Dlatego też tak ważne jest udostępnienie rolnikom łatwego w obsłudze i wydajnego narzędzia, które wiarygodnie udokumentuje działania, jak np. rozsiew nawozu: Który środek został użyty w danym miejscu, w danym czasie i przez kogo.

Za pomocą 365FarmNet rolnicy mogą w bardzo łatwy, zautomatyzowany sposób bezpośrednio dokumentować działania: Wystarczy wyruszyć do pracy, po zrealizowaniu działania skontrolować właściwe księgowanie w 365FarmNet i je zatwierdzić – tak łatwo spełnić obowiązek prowadzenia dokumentacji. Za pomocą funkcji zautomatyzowanej dokumentacji w 365FarmNet rolnicy mogą również bez problemu potwierdzić realizację wybranych działań unikając w ten sposób niejasności.

Centralne wejście dla wszystkich danych
Niezawodna, nieskomplikowana i wydajna dokumentacja to jeden z ważniejszych wymogów dla rolników, przy spełnianiu którego często występują skomplikowane techniczne i regulacyjne wyzwania. A te również regularnie ulegają zmianom. Dlatego też nieustannie rozszerzamy funkcję dokumentacji platformy 365FarmNet i uzupełniamy ją o nowe technologie. W ten sposób pomagamy rolnikom pokonać jedną istotną przeszkodę: Wszystkie dane, które w różnych formatach wpływają do platformy z różnych maszyn i urządzeń, takich jak np. mobilna aplikacja, terminal lub 365ActiveBox, są przechowywane w jednym, centralnym miejscu. Rolnicy mogą je wówczas skontrolować, w razie potrzeby dostosować i zatwierdzić. W ten sposób nie trzeba spisywać już wszystkich działań. Teraz wystarczy tylko jedno kliknięcie. 

Wysokiej jakości baza danych i unikanie błędnych danych wejściowych
Dzięki zautomatyzowanej dokumentacji danych w platformie 365FarmNet w jednym, centralnym miejscu zostaje wygenerowana wysokiej jakości, wiarygodna baza danych z kompletnymi i prawidłowymi danymi. Umożliwia to bezpieczną i łatwą dokumentację podjętych działań. Ułatwia to również identyfikację i wyświetlenie źródeł błędów, które mogą zostać skorygowane i zapisane. Na przykład, jeśli system wykryje, że w księgowaniu dotyczącym ochrony roślin brakuje danych o zastosowanym środku, powiadomi on użytkownika, dając mu w ten sposób możliwość uzupełnienia brakującej informacji.

Unikanie utraty danych i wiarygodna dokumentacja
Zasadniczą zaletą rozszerzenia zautomatyzowanej funkcji dokumentacji w platformie 365FarmNet jest to, że zapisywane są informacje o wszystkich maszynach i działaniach. Dane pobierane są z różnych źródeł:

  • Aplikacja 365Crop: rolnicy lub pracownicy dokonują księgowań bezpośrednio z pola za pomocą smartfona.
  • ISO XML USB: np. Müller Elektronik, Kverneland, Tellus, CLAAS
  • ISO XML on-line: np. Fendt, CLAAS APDI
  • 365Active: Aplikacja 365Active i 365ActiveBox mogą zapisywać dane dotyczące maszyn i urządzeń uprawnych niezależnie od producenta i wieku maszyn.

Zautomatyzowany zapis działań nieuchronnie prowadzi do uniknięcia utraty informacji, czyniąc w ten sposób dokumentację bardziej wiarygodną i bezpieczną.
Więcej informacji o 365FarmNet znajdziesz tutaj: www.365farmnet.com
Więcej informacji o 365Active znajdziesz tutaj: https://www.365farmnet.pl/produkt/system-365active/
Liczba znaków: 4105 ze spacjami