WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

Skorzystaj z połączonych kompetencji.

365FarmNet jest jedynym narzędziem oprogramowania w sektorze rolnictwa, które współpracuje z firmami partnerskimi wykorzystując podejście holistyczne.

Jedno oprogramowanie oferuje możliwość zarządzania wszystkimi producentami. 365FarmNet dostarcza podstawowe oprogramowanie za darmo, dając każdemu producentowi możliwość dostosowania go do własnych potrzeb.

Żadna gałąź przemysłu i żadna funkcja nie jest zajmowana przez wyłącznie jednego partnera.

„Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania paszą, fodjan smart feeding, oraz chęci spełniania nowych wytycznych dotyczących dobrostanu zwierząt i wprowadzania środków oszczędności kosztów w gospodarstwach mleczarskich, kierujemy się w stronę aktywnego promowania cyfryzacji rolnictwa.

Z naszym partnerem, 365FarmNet, możemy w przyszłości zaoferować rolnikom możliwość zarządzania wszystkimi rolniczymi operacjami za pomocą jednego narzędzia oprogramowania. Dodatkowo, poprzez partnerstwo, możemy rozszerzyć nasz zasięg i poszerzyć nasze perspektywy.”
Carsten Gieseler, CEO, fodjan
„Główną wartością dodaną dla firmy LKV Sachsen jako partnera 365FarmNet jest przede wszystkim wspólna sieć rozwiązań systemowych. Możemy zintegrować wyniki naszych analiz z 365FarmNet w czasie rzeczywistym niemalże natychmiast po ich zatwierdzeniu.

Dlatego klient systemowy ma możliwość skorzystania z danych analizy w sposób wolny od barier za pomocą swojej aplikacji natywnej. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej wyjątkowej sieci i pracować nad transformacją, aby wspierać procesy rolne naszych klientów w chmurze.”
Hartmut Berger, Dyrektor Działu IT i Zarządzania Rolnego, LKV Sachsen

Partnerzy 365FarmNet

365FarmNet otrzymuje już wsparcie od 27 partnerów rolniczych w postaci know-how oraz poprzez udostępniane dalszych inteligentnych modułów, od producentów maszyn, producentów produktów ochrony roślin i oborników, hodowców, dostawców pasz oraz producentów wyposażenia do hodowli zwierząt. Nasi partnerzy są częścią tej nowoczesnej, ukierunkowanej na przyszłość platformy internetowej, która łączy w sobie aplikacje różnych producentów.

Należą oni do silnej grupy firm rolniczych i partnerów.