Aplikacje 365FArmNet

Aplikacja 365Cattle.

Aplikacja 365Cattle jest niezwykle pomocna dzięki następującym funkcjom:

Dziennik zwierząt z aktualnymi danymi podstawowymi, lokalizacjami i informacjami o statusie

Przedstawienie historii wszystkich działań przeprowadzonych na wybranym zwierzęciu

Dokumentacja księgowań statusu, leczeń, zmian grup i zmian w zasobach

W pełni dostępna także offline

Automatyczna synchronizacja z modułem podstawowym Bydło na platformie 365FarmNet

Bezpieczne, chronione hasłem połączenie aplikacji z kontem 365FarmNet danego użytkownika

Za pomocą aplikacji 365Cattle rolnicy mogą dokumentować działania związane z żywym inwentarzem z miejsca, w którym się odbywają: w stajni lub na pastwisku – mobilnie i elastycznie.

Właściciele bydła mogą zapisywać ważne dane i działania z miejsca, w którym się znajdują. Niezależnie od typu działania: nasza aplikacja pozwala Ci na bezpośrednią dokumentację wszystkich środków. Masz także dostęp do wszystkich zapisanych już informacji i dotychczasowych środków dla poszczególnych zwierząt – niezależnie od Twojej lokalizacji.

Z aplikacji można korzystać również w trybie offline. Dzięki temu aplikacja 365Cattle oferuje użytkownikowi maksymalną elastyczność. Po wznowieniu połączenia Internetowego dane zostaną automatycznie zsynchronizowane z platformą 365FarmNet i przeniesione do modułu podstawowego Bydło.

Moduł Bydło w 365FarmNet i w aplikacji mobilnej 365Cattle są bezpłatne.

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać aplikację 365Cattle

Google Play App Store

Zrzuty ekranu

Menu 365Cattle
Zwierzęta
Dziennik zwierząt
Lista obserwacyjna
Dokumentacja