Karmienie

Pasza

Moduł 365FarmNet „Karmienie” umożliwia zarządzanie danymi podstawowymi Państwa pasz i mieszanek paszowych oraz ich rejestrację.Moduł - Karmienie

Moduł 365FarmNet „Karmienie” umożliwia zarządzanie danymi podstawowymi Państwa pasz i mieszanek paszowych oraz ich rejestrację. Z oferowanego w 365FarmNet katalogu pasz można wybierać zarówno pasze, jak i dodawać nowe pasze z szablonami lub bez szablonów. Ponadto można utworzyć mieszanki paszowe, żeby zagregować ceny i składniki.

Element "Karmienie" oferuje:

  • Aktywację standardowych pasz z katalogu pasz
  • Wykorzystanie wytycznych do tworzenia własnych pasz, w szczególności pasz podstawowych, ze wskazaniem składnikówrejestrację własnych pasz z podaniem składników
  • Zapisywanie własnej paszy ze wskazaniem składników
  • Szczegółowe informacje na temat składników
  • Zapisywanie cen pasz

Zdjęcia ekranu

Warunki umowy

Ten moduł jest bezpłatnie oddawany do dyspozycji bez żadnych ograniczeń.

Pobierz plik

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik