Uprawa roślin

Pogoda na opryski -
Opryski

Opryskiwanie w momencie optymalnym dla zastosowania środków ochrony roślin

Moduł - Opryski

Z modułem „Opryski” oszczędza się pieniądze przy stosowaniu środków ochrony roślin. Moduł wylicza optymalny moment zastosowania środka na podstawie jego czynników aktywnych. Ponadto brane są pod uwagę wcześniejsze, aktualne i nadchodzące warunki pogodowe w indywidualnej lokalizacji oraz stadium wzrostu zasadzonych roślin. Rezultatem jest godzinowa prognoza skuteczności specyficznego środka w ciągu kolejnych 48 godzin.

Jako użytkownik mogą Państwo planować działania ze środkami ochrony roślin według ich najlepszej skuteczności, uzyskując lepsze zrozumienie działania środków ochrony roślin.

Moduł „Opryski” oferuje:

 • Obliczanie optymalnego momentu zastosowania dla każdego środka ochrony roślin. Jest on ustalany dla kolejnych dwóch dni w odstępach godzinowych.
 • Automatyczną analizę, czy zaplanowane działania ze środkami ochrony roślin dla przewidzianego momentu są jeszcze optymalne.
 • Automatyczne powiadamianie na pulpicie, jeśli ze względu na zmianę warunków pogodowych musi nastąpić zmiana planów dla określonego środka ochrony roślin.

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10 dni bezpłatnego dostępu testowego
 • Faza testowa kończy się automatycznie, bez żadnych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność podczas okresu testowego

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 3,50 EUR/miesiąc + VAT. Można wówczas wykorzystać moduł dla 50 ha.
 • Progi cenowe wg wielkości gospodarstwa w ha, przykładowo cena przy 100 ha wynosi 5,83 EUR/miesiąc + VAT
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ew. wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu

Kalkulator cen

Warunki umowy

 • Minimalny okres 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu online w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ew. nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Pobierz plik

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik