365FarmNet

Rejestracja przedstawiciela handlowego

Dane klienta

Krok 01

Dane
klienta

Wprowadź dane klienta razem z klientem.

Obowiązują ogólne warunki użytkowania 365FarmNet GmbH.

  1. Klienta:
   1. Kod pocztowy / Miejscowość*
   2. Ulica / Nr.
  2. Kierunek produkcji gospodarstwa
  3. Czy jesteś zainteresowany kontaktem i pomocą ze strony 365FarmNet?
  4. Twoje dane będą przechowywane i wykorzystywane do celów informacyjnych i konsultacyjnych do czasu rezygnacji z oferty.
  1. Nazwa firmy:
   1. Dane przedstawiciela handlowego:
   1. Dane przedstawiciela handlowego:
  2. Twoje dane będą przechowywane i wykorzystywane do celów informacyjnych i konsultacyjnych do czasu rezygnacji z oferty.